Te ferwachten

Folwassenen:

Ik hew al ’n gedeelte schreven over ’t derde en lêste deel fan de sussen Folkertsma. ’t Krijt de titel: ’t Gehaime ferleden fan Raymond.
Wanneer ’t klaar is, weet ik nag niet. Maar d’r gaat weer genog gebeuren met Wijke, Saakje en Fokje, dat is seker.

Volwassenen:

Ik heb al een gedeelte geschreven over het derde en laatste deel van de zussen Folkertsma. Het krijgt de titel: ’t Gehaime ferleden fan Raymond.
(Het zal alleen in het Bildts worden uitgegeven)
Wanneer het klaar is, weet ik nog niet. Maar er gaat weer genoeg gebeuren met Wijke, Saakje en Fokje, dat is zeker.