Skriifster

Myn naam is Sonja Nauta. In 1976 bin ik geboren in St.-Anne. Een fan ‘e dorpen fan foormalig gemeente ’t Bildt. ’t Is ’n gemeente die’t boven in Frysland laid.

Tegaar met myn sussy bin ik hier opgroeid. En hewwe wij ok ’t Bildts dialekt metkregen fan ôns ouweloi.

Ik waar as kynd gek met beesten en op skrive. Nou hadden wij gelukkig nagal wat fee om huus hine dus dat waar prachtig. En ’n paar skriften met wat pinnen waren d’r ok wel. Want in ‘e tiid dat ik myn eerste ferhaaltsys begon te skriven, waren d’r nag gyn kompjoeters.

Ik hew niet myn hele leven in St.-Anne weunt, maar in 2006 bin ik werom kommen. ’t Foelde as thús kommen. Met myn frynd en twee seuntsys weun ik hier och soa mooi.

D’r binne tiiden weest dat ik minder an ’t skriven waar, maar úteandlik hew ik ’t weer oppakt. En der bin ik och soa wiis met. Want in 2009 kwam myn eerste boek út. ’n Bildts boek nag al!

Myn doel wat ik as klain maisy al had, is dermet útkommen. Ik hew fan kynds an ôf weten dat ik ooit wat met myn ferhalen sou wille doen. Ik hew altyd ’n boek fan mysels in hannen hewwe willen. En dat doel hew ik haald.

In datselfde jaar, 2009, hew ik ok ’n kynderboek útgeven. Ik waar soa groats as ’n mantsymosk fansels.

Wij binne nou ’n paar jaar feerder en onderwilens hew ik myn tweede kynderboek tegaar met Doety Klijnstra útgeven. Ik skriif en sij maakt de tekenings.

’t Binne trouwens niet allenig maar Bildtse boeken die’t ik skriif, sommige binne ok in ’t Nederlâns.

At ’t an mij laid gaan ik nag wel even deur met skriven en komt d’r nag feul meer an. Niet allenig foor kines maar ok foor folwassenen. Foor meer informasy hierover, sien onder ’t koppy ’te ferwachten.’

Mijn naam is Sonja Nauta. In 1976 ben ik geboren in St.-Annaparochie, één van de dorpen van de voormalige gemeente het Bildt. Het is een gemeente die boven in Friesland ligt.
Samen met mijn zusje ben ik hier opgegroeid. We hebben het Bildtse dialect meegekregen van onze ouders.

Ik was als kind gek met dieren en op schrijven. Nu hadden wij gelukkig heel wat dieren om huis heen, dus dat was prachtig. En een paar schriften en wat pennen waren er ook wel. Want in de tijd dat ik mijn eerste verhaaltjes begon te schrijven, waren er nog geen computers.

Ik heb niet mijn hele leven in St.-Annaparochie gewoond, maar in 2006 ben ik teruggekomen. Het voelde echt als thuiskomen.
Met mijn vriend en twee zoontjes woon ik hier met veel plezier.

Het schrijven heeft niet altijd prioriteit gehad. Er zijn tijden geweest dat het minder was, maar uiteindelijk heb ik het weer opgepakt. En daar ben ik erg blij mee. Want in 2009 kwam mijn eerste boek uit. In het Bildts nog wel!
Mijn doel, dat ik als klein meisje had, is hiermee uitgekomen. Ik heb altijd geweten dat ik ooit wat met mijn verhalen zou willen doen. Ik heb altijd al een boek van mezelf in handen willen hebben. En dat doel heb ik bereikt.

In datzelfde jaar, in 2009, heb ik ook een kinderboek uitgegeven. Ik was zo trots als een pauw.
We zijn nu een paar jaar verder en Doety Klijnstra en ik hebben samen nu twee kinderboeken uitgegeven. Ik schrijf en zij maakt de tekeningen erbij.

Het zijn trouwens niet alleen maar Bildtse boeken die ik schrijf. Sommige zijn ook in het Nederlands uitgegeven.

Als het aan mij ligt ga ik nog wel even verder met schrijven en komt er nog veel meer. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Voor meer informatie hierover, zie onder het kopje ’te ferwachten.’