Al ’t nijs tot an 2021

In de loop fan ’n antal jaren hew ik 20 korte Bildtstalige ferhalen skreven. En nou, na feul naleze en bijskave, bin ik soafeer dat ik deuze ferhalen bundele wil in 1 boek. Het binne ferhalen voor folwossenen. Sommige binne och soa spannend, andere romantys maar d’r binne ok ferhalen bij werfan je glimlache motte. Sommige ferhalen fine plak in de seumer, andere in ‘e winter. D’r binne ferhalen die’t fanút ’t oogpunt fan ’n frou skreven binne maar ok fanút ’n man. Kortom, ’n leuke fersameling ferhalen die’t ik, hoop ik, in 2020 útgeve kin.

Foor de Kemissy Meertalighyd hew ik 50 kynderpuzzels maakt die’t op ‘e basisskoalen op ’t Bildts brúkt worre kinne. ’t is och soa belangryk dat kines op ’n speulse menier met de taal in anraking komme. Deuze puzzels binne te finen op: www.meertalighyd.nl

Fanôf woensdeg 7 augustus 2019 komt d’r alle weken ’n Bildtse puzzel in ‘e Bildtse Post te staan. De week derna komt, bij de nije puzzel, ’t antwoord fan de week derfoor.

Foor Stichting Mearslach hew ik ’n Bildts ferhaal skreven foor de oudste kines fan ‘e basisskoalen. ’t Gaat over ’t ontstaan fan ’t Bildt. Dut jaar sil ’t nag te belústeren weze op de site fan deuze Stichting.

Dînsdeg 15 maai staan ik NIET op Lammertsymet. Maar fansels binne myn boeken en blâdwizers wel te krijen fia deuze site. Ok bij mij thús op te halen.

Sundeg 1 april ston ik in MeM in Luwt. Ik hew der ’n sels bedocht ferhaal foorlezen.

De blâdwizers met Bildtse sechys binne nou ok te bestellen foor € 1,- ’t stik.

De Kerstfair 15 desimber 2017 waar och soa gesellig. D’r hewwe ’n prot mînsen hur harsens krake laten foor de priisfraag. De winnaar is worren: Ruben-Jan Wielinga.

Frijdeg 15 desimber staan ik op ‘e Kerstfair in St.-Anne fan 16.00 tot 21.00 uur. Dut gezellige evenemint fynt plak in sporthal De Bildtse Slag.

Fan frijdeg 15 desimber ôf, binne op ‘e Kerstfair in St.-Anne ok Bildtse boekelêgers te krijen. Jou krije se fergees bij ’t kopen fan ’n boek. En at jou se echt och soa graag hewwe wille, binne se ok te koop foor maar € 1,- ’t stik. De boekelêgers binne d’r in 2 maten, fleurige kleuren en d’r staan prachtige Bildtse sechys op.

De nije Bildtse Puzzelboeken binne d’r. Jou kinne se kope fia deuze site, bij mij thús of bij ’t Bildts Aigene (bibletheek fan St.-Anne).

De Rembrandtmarkt waar och soa gesellig. En d’r binne meer Bildtse puzzelboekys ferkocht dan ferwacht. Derom binne d’r nije besteld en binne se ok nag NIET te koop bij ’t Bildts Aigene. Soadra at de nije boeken d’r binne meld ik ’t hier op deuze site en ok op myn facebookpagina.

Saterdeg 5 augustus 2017 komt ’t Bildtse puzzelboeky út. ’t Is dan te krijen op ‘e Rembrandtmarkt in St.-Anne. Derna is ’t ok bij mij thús ôf te halen, fia deuze websait te bestellen en ’t is te koop bij ’t Bildts Aigene (in ‘e bibletheek fan St.-Anne).

De proefdruk fan ’t puzzelboeky is binnen. En ’t siet d’r och soa mooi út, al sêg ik ’t sels. Dus… over ’n paar weken is ’t te koop foor ’n mooi prisy, naamlik € 10,-.
Op saterdeg 5 augustus 2017 staan Doety Klijnstra en ik op ‘e Rembrandtmarkt in St.-Anne. Hier sille de Bildtse puzzelboekys te besien en ok te koop weze fansels.

De Bildtstalige boeken binne fan nou ôf ok te koop fia Bildts Aigene. Sij houwe kantoor in ‘e bibletheek fan St.-Anne.

Myn proefpersoanen hewwe alle 100 puzzels maakt! Der bin ik och soa wiis met fansels. Nou is ’t nag fort foor korreksy en derna kin ik d’r ’n mooi boeky fan make.

’t Projekt dat dut jaar (2017) nag útkomt, is myn Bildtse puzzelboeky. D’r komme hondert ferskillende puzzels in te staan. Dink hierbij an woordsoekers, paspuzzels, krúswoordraadsels, waar/niet waar fragen en nag feul meer. Foor elkeneen wat wils. Utteraard staan de oplossings fan ‘e puzzels achterin ’t boeky.
Myn proefpersoanen binne nou nag doende deuze puzzels te maken, want ik wil dat ’t soa goed mooglik wort fansels. Nag even wachte…

Allegaar projekten speule d’r weer. Ik hoop jim in april 2017 meer te kinne berichte!

Ik staan dut jaar niet op ‘e Kerstfair in St.-Anne, die’t houden wort op frijdeg 16 desimber 2016. Op myn menier hew ik ’t te drok met andere dingen.

De winnaar fan de facebook aksy is worren: Renske Streekstra. Se het ’t boek onderwilens al kregen.

In novimber 2016 komt d’r ‘n leuke aksy ferbij op myn facebook pagina. Jou kinne der op maandeg 14 novimber naamlik ’n boeky winne. En dat het alles te krijen met Sunterklaas. Hou facebook dus in ‘e gaten!

 

Al ’n heel skoft bin ik doende met ferhalen te skriven over Bob de Krôb. Dut doen ik foor de basisskoalen op ’t Bildt. De ferhalen binne bedoeld foor de kines in ‘e onderbouw.

Bob is ‘n ‘pissebed’ en weunt op ’t Bildt bij Swarte Haan. Hij het ’n prachtige ploeg maten om him hine en dermet beleeft hij ’n hele prot.

Bob is ontstaan in ’n gedicht, niet skreven deur mij. Hij waar in dat gedicht naamlik op soek naar ’n nij hússy foor himsels. Dut het hij fonnen en fan der út binne de ferhalen begonnen.

De kursus ‘kinderverhalen schrijven’ hew ik in febrewary 2016 ôfrond met allegaar goeie sifers!

De Kerstfair in desimber 2015 waar och soa gesellig! D’r binne ’n prot mînsen weest. Spitig genog hew ik ôflopene jaar gyn boek útgeve kinnen. Maar ik blyf drok doende. Hou derom deuze site en ok myn facebook in ‘e gaten. En foor elkeneen die’t ’n boek kocht het, ik hoop dat jou d’r feul plezier an beleve sille.


Op frijdeg 11 desimber 2015 is de jaarlikse “Kerstfair” in de sporthal fan St.-Anne. Ok Doety en ik sille der staan met ôns boeken. 
Dus kom allegaar lâns, sou ik sêge!
’t Is tussen 16.00 en 21.00 uur en de toegang is fergees.

Ik bin naast ’t skriven fan ferhalen ok doende met ’n kursus ‘kinderverhalen schrijven.’ Dut is erg leuk om te doen. Myn doel is om hier fansels wat fan op te steken wat ik weer brúkke kin in myn nije ferhaaltsys. Ant nou toe is ’t och soa leersem.

’t Antwoord op de priisfraag tidens Lammetsymet 2015 waar: 208 muzen! De winnaar, degene die’t d’r ’t dichtst bij in ‘e buurt sat, is Sido Palma út St.-Anne. Hij het ’t boek ‘Hotel Koperslag en zijn bewoners’ onderwilens kregen.

Lammetsymet 2015 is weer weest. ’t Waar och soa gesellig, maar wel koud! Elkeneen bedankt die’t even an wipt is en ’n boek kocht het fansels! 

Dînsdeg 19 maai 2015 is de jaarlikse Lammetsymet d’r weer! Kom dus allegaar tussen 10.00 en 16.00 uur na deuze gesellige met in St.-Anne.

Laatst bijgewerkt op 12 july 2020

Ik heb in de loop van een aantal jaren 20 verschillende korte Bildtstalige verhalen geschreven. En nu, na veel nalezen en bijschaven, ben ik zover dat ik deze verhalen wil gaan bundelen in 1 boek. Het zijn verhalen voor volwassenen en gaan over heel uiteenlopende onderwerpen. Sommige verhalen zijn erg spannend, andere romantisch of bezorgen je juist een glimlach op het gezicht. Sommige verhalen spelen zich af in de zomer, andere in de winter. Soms vanuit het perspectief van een man en dan weer vanuit het vrouw. Kortom, een leuke verzameling korte verhalen die ik, hoop ik, in 2020 kan verkopen.

Voor de Kemissy Meertalighyd heb ik 50 kinderpuzzels gemaakt die op de basisscholen op het Bildt gebruikt kunnen worden. Het is heel belangrijk dat kinderen op een speelse manier met de taal in aanraking komen. Deze puzzels zijn te vinden op: www.meertalighyd.nl

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 komt er elke week een Bildtse puzzel in de Bildtse Post te staan. De week daarna, bij de nieuwe puzzel, wordt het antwoord van de week daarvoor gegeven.

Ik heb een verhaal in het Bildts geschreven voor Stichting Mearslach voor de oudste kinderen van de basisscholen. Het gaat over het ontstaan van het Bildt. Dit jaar zal het nog op de site van de Stichting te beluisteren zijn.

Dinsdag 15 mei sta ik NIET op Lammertsymet. Natuurlijk zijn mijn boeken en boekenleggers wel te koop via deze site. Of bij mij thuis op te halen.

Zondag 1 april stond ik bij MeM in Leeuwarden een zelf bedacht verhaal voor te lezen.

De boekenleggers met Bildtse gezegden zijn nu ook te koop voor € 1,- per stuk.

De kerstfair 15 december 2017 was heel erg gezellig. Veel mensen hebben hun hersens laten kraken voor de prijsvraag. De winnaar is geworden: Ruben-Jan Wielinga.

Vrijdag 15 december sta ik op de Kerstfair in St.-Annaparochie van 16.00 tot 21.00 uur. Dit gezellige evenement vindt plaats in Sporthal de Bildtse Slag.

Vanaf vrijdag 15 december zijn op de Kerstfair in St.-Anne ook Bildtse boekenleggers te krijgen! Gratis bij een boek! Maar als je ze echt heel leuk vindt, zijn ze ook te koop voor maar € 1,- per stuk. De boekenleggers zijn er in 2 verschillende maten, vrolijke kleuren en er staan allemaal prachtige Bildtse spreuken op.

De nieuwe Bildtse Puzzelboeken zijn binnen. Ze zijn te koop via deze website, bij mij thuis of bij het Bildts Aigene (bibliotheek van St.-Anne).

De Rembrandtmarkt was ontzettend gezellig. En er zijn meer Bildtse puzzelboekjes verkocht dan verwacht. Daarom zijn er nieuwe besteld en zijn ze ook nog NIET te koop via het Bildts Aigene. Zodra de nieuwe boeken binnen zijn, meld ik het op deze site en op mijn facebookpagina.

Zaterdag 5 augustus 2017 komt het Bildtse puzzelboekje uit. Het is dan te krijgen op de Rembrandtmarkt in St.-Annaparochie. Daarna is het ook bij mij thuis af te halen, via deze website te bestellen en te koop bij het Bildts Aigene (in de bibliotheek van St.-Annaparochie).

De proefdruk van het puzzelboekje is binnen. En het ziet er echt heel goed uit, al zeg ik het zelf. Dus… over een paar weken is het te koop voor een mooi prijsje, namelijk € 10,-.
Op zaterdag 5 augustus 2017 staan Doety Klijnsta en ik op de Rembrandtmarkt in St.-Annaparochie. Hier zullen de Bildtse puzzelboekjes te bezien en ook te koop zijn natuurlijk.

De Bildtstalige boeken zijn vanaf nu ook te koop via Bildts Aigene. Zij houden kantoor in de bibliotheek van St.-Annaparochie.

Mijn proefpersonen hebben alle 100 puzzels gemaakt. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Nu is het nog voor correctie weg en daarna kan ik er een mooi boekje van maken.

Het project wat nog dit jaar (2017) uitkomt, is mijn Bildtse puzzelboekje. Er komen honderd verschillende puzzels in te staan. Denk hierbij aan woordzoekers, paspuzzels, kruiswoordraadsels, waar/niet waar vragen en nog veel meer. Voor iedereen wel wat leuks. Natuurlijk staan de oplossingen van de puzzels achterin het boekje.
Mijn proefpersonen zijn nu nog bezig deze puzzels te maken, want ik wil dat het zo goed mogelijk wordt. Nog even geduld dus.

Allemaal projecten houden me bezig. Ik hoop in april 2017 meer te kunnen vertellen!

Ik sta dit jaar niet op de Kerstfair in St.-Annaparochie, die gehouden wordt op vrijdag 16 december 2016. Op mijn manier heb ik het te druk met andere dingen.

De winnaar van de facebook actie is geworden: Renske Streekstra. Ze heeft het boek ondertussen gekregen.

In november 2016 komt er een leuke actie voorbij op mijn facebook pagina. U kunt daar op maandag 14 november namelijk een boekje winnen. En dat heeft alles te maken met Sinterklaas. Hou facebook dus in de gaten!

 

Al een hele tijd ben ik bezig verhalen te schrijven over Bob de Krôb. Dit doe ik voor de basisscholen op het Bildt. De verhalen zijn bedoeld voor kinderen in de onderbouw.

Bob is een pissebed en woont op het Bildt bij Zwarte Haan. Hij heeft een prachtige club vrienden om zich heen en daarmee beleeft hij een heleboel avonturen.

Bob is ontstaan in een gedicht, niet geschreven door mij. Hij was in dat gedicht namelijk op zoek naar een nieuw huisje voor zichzelf. Dit heeft hij gevonden en vanuit daar zijn de verhalen begonnen.

De cursus ‘kinderverhalen schrijven’ heb ik in februari 2016 afgerond met allemaal goeie cijfers!

De Kerstfair in december 2015 was ontzettend gezellig! Er zijn heel veel mensen geweest. Jammer genoeg heb ik het afgelopen jaar geen boek kunnen uitgeven. Maar ik blijf druk bezig. Hou daarom deze site en ook mijn facebook in de gaten. En voor iedereen die een boek heeft gekocht, ik hoop dat u er veel plezier aan zult beleven.

Op vrijdag 11 december 2015 is de jaarlijkse Kerstfair in de sporthal van St.-Annaparochie. Doety en ik zullen hier ook staan met onze boeken. 
Dus kom allemaal langs tussen 16.00 en 21.00 uur.
De toegang is gratis!

Ik ben naast het schrijven van verhalen ook bezig met een cursus ‘kinderverhalen schrijven.’ Dit is erg leuk om te doen. Mijn doel natuurlijk is om hier wat van op te steken wat ik weer kan gebruiken in mijn nieuwe verhaaltjes. Tot nu toe is het erg leerzaam.

Het antwoord op de prijsvraag tijdens Lammetsymet 2015 was: 208 muizen! De winnaar is Sido Palma uit St.-Annaparochie. Hij heeft het boek ‘Hotel Koperslag en zijn bewoners’ inmiddels ontvangen.

Lammetsymet 2015 is weer geweest. Het was heel gezellig maar wel vreselijk koud! Iedereen bedankt die even langs gekomen is en die natuurlijk een boek gekocht heeft. 

Dinsdag 19 mei 2015 is de jaarlijkse Lammetsymet er weer! Kom dus tussen 10.00 en 16.00 uur naar deze gezellige markt in St.-Annaparochie.

Plaats een reactie